کسب درآمد

سیاست کلی آی نوتی در رابطه با پرداخت پورسانت تک سطحی می باشد (فروش مستقیم)

پورسانت

بازاریاب می تواند پس از عقد قرارداد بازاریابی (در میزکار خود) به صورت کاملاً رایگان وارد سیستم بازاریابی و فروش آی نوتی گردد و نسبت به فروش پنل پیامکی 30% پورسانت دریافت نماید. خریدار پنل اس ام اس آی نوتی مادامیکه از پنل اس ام اس استفاده می نماید و آن را شارژ می کند مبلغ 10% مبلغ شارژ نیز متعلق به بازاریاب می باشد.

کدملی معرف جهت ثبت نام نا در سایت:1288312695

ثبت نام