تعرفه خرید کد

کارت ویزیت الکترونیک (بستر پیامک)

 

کد تک رقمی

6.000.000
ریال

 • 300.000 ریال شارژ رایگان
 • 1 ساعت تست رایگان

کد دو رقمی

5.000.000
ریال

 • 250.000 ریال شارژ رایگان
 • 1 ساعت تست رایگان

کد سه رقمی

4.000.000
ریال

 • 200.000 ریال شارژ رایگان
 • 1 ساعت تست رایگان

کد چهار رقمی

2.000.000
ریال

 • 100.000 ریال شارژ رایگان
 • 1 ساعت تست رایگان

کد پنج رقمی

1.500.000
ریال

 • 75.000 ریال شارژ رایگان
 • 1 ساعت تست رایگان

کد شش رقمی الی یازده رقمی

1.000.000
ریال

 • 50.000 ریال شارژ رایگان
 • 1 ساعت تست رایگان

حروف فارسی یا لاتین

2.500.000
ریال

 • 125.000 ریال شارژ رایگان
 • 1 ساعت تست رایگان

حروف فارسی و لاتین

3.500.000
ریال

 • 175.000 ریال شارژ رایگان
 • 1 ساعت تست رایگان

کارت ویزیت الکترونیک (بستر USSD)

کد یو اس اس دی 1 رقمی

50.000.000
ریال

 • 1 ساعت تست رایگان

کد یو اس اس دی 2 رقمی

30.000.000
ریال

 • 1 ساعت تست رایگان

کد یو اس اس دی 3 رقمی

10.000.000
ریال

 • 1 ساعت تست رایگان

کد یو اس اس دی 4 رقمی

7.000.000
ریال

 • 1 ساعت تست رایگان

کد یو اس اس دی 5 رقمی

5 .000.000
ریال

 • 1 ساعت تست رایگان

کد یو اس اس دی 6 رقمی

3.000.000
ریال

 • 1 ساعت تست رایگان

کد یو اس اس دی 7 الی 11 رقمی

1.500.000
ریال

 • 1 ساعت تست رایگان

پکیج ویژه

25%

پکیج ویژه آی مپ (iMap)

1.500.000
ریال

 • استفاده از تمامی امکانات و خدمات سایت
 • ثبت در نقشه iMap
 • کارت ویزیت 14 رقمی پیامکی رایگان
 • کارت ویزیت 14 رقمی USSD رایگان
 • 25% تخفیف در صورت داشتن معرف
 •    پشتیبانی 24ساعته در تلگرام: 09139195940